Het Portaal voor Patiëntveiligheid

Het Portaal voor Patiëntveiligheid (verder het Portaal) is het landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. Door meldingen op geaggregeerd niveau te verzamelen en te analyseren worden  risico’s in de zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. De risico’s die het Portaal signaleert worden terug gegeven aan koepelorganisaties, zorgorganisaties, CBG-MEB, Lareb, NICTIZ, IGJ, softwareleverenciers en fabrikanten, waarmee zij instrumenten krijgen om patiëntenzorg veiliger te maken (input voor aanpassing richtlijnen en protocollen / ICT / producten , etc). Door kennis en informatie over incidenten anoniem te verspreiden leren zorgorganisaties en zorgverleners van elkaar. Hiervoor gebruikt het Portaal onder andere de Praktijkprikkel.

Het Portaal voor Patiëntveiligheid vindt
privacy belangrijk. In onze privacyverklaring informeren wij aangesloten zorgorganisaties, melders van incidenten, websitebezoekers en deelnemers van trainingen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Aanmelden voor Nieuwsbrief en Praktijkprikkel

Laatste nieuws

2020-01 Nieuwsbrief Enquête resultaten 4 Praktijkprikkels.pdf

Lees meer ...

Portaal voor patiëntveiligheid heeft de meldingen van medicatieverwisselingen van jaar 2017 en 2018 geanalyseerd. Hierbij worden twee lijsten gepresenteerd: Lijst met medicatieverwisseling 1e lijn (gemeld door

Lees meer ...

Praktijkprikkel 2020-03 – Doseringsadvies obv foutief ingevulde waarde.pdf

Lees meer ...
Word lid van de linkedIn groep