Het Portaal voor Patiëntveiligheid

Het Portaal voor Patiëntveiligheid (verder het Portaal) is het landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. Door meldingen op geaggregeerd niveau te verzamelen en te analyseren worden  risico’s in de zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. De risico’s die het Portaal signaleert worden terug gegeven aan koepelorganisaties, zorgorganisaties, CBG-MEB, Lareb, NICTIZ, IGJ, softwareleverenciers en fabrikanten, waarmee zij instrumenten krijgen om patiëntenzorg veiliger te maken (input voor aanpassing richtlijnen en protocollen / ICT / producten , etc). Door kennis en informatie over incidenten anoniem te verspreiden leren zorgorganisaties en zorgverleners van elkaar. Hiervoor gebruikt het Portaal onder andere de Praktijkprikkels.

Het Portaal voor Patiëntveiligheid vindt
privacy belangrijk. In onze Privacyverklaring informeren wij aangesloten zorgorganisaties, melders van incidenten, websitebezoekers en deelnemers van trainingen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Laatste nieuws

Vanaf maart heeft het Portaal meermalen een oproep gedaan om medicatie-incidenten te melden die zich hebben voorgedaan in samenhang met COVID-19. In deze nieuwsbrief doet

Lees meer ...

Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Portaal voor Patiëntveiligheid ondertekenen intentieverklaring. Op 30 april ondertekenden het IVM en het Portaal voor Patiëntveiligheid (Portaal) een intentieverklaring. Daarin

Lees meer ...

2020-01 Nieuwsbrief Enquête resultaten 4 Praktijkprikkels.pdf

Lees meer ...
Word lid van de linkedIn groep