In 2008 is het Patiëntveiligheidsprogramma “Veilige zorg, ieders zorg!” van GGZ Nederland gestart. In dit programma zijn verschillende speerpunten opgenomen, zoals:

 

  • Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
  • Veilig Incident Melden (VIM)
  • Medicatieveiligheid: Aansluiting op de CMR; concept richtlijn Medicatie Overdracht; verbetertraject medicatieveiligheid van Vilans; beschrijving van 2 good-practices.

Eén onderdeel van het speerpunt “Medicatieveiligheid”is de aansluiting van GGZ instellingen op de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). In opdracht van GGZ Nederland, is door de NVZA de CMR geschikt gemaakt voor de GGZ intramurale zorg.

Het GGZ CMR meldformulier sluit aan op normen en classificaties zoals vastgesteld in het Patiëntveiligheidsprogramma “Veilige zorg, ieders zorg!’. Vanuit dit programma wordt gesteld dat digitale VIM systemen een automatische exportmogelijkheid naar de CMR moeten bieden.