Projecten

Om mensen meer aan het melden – en hiermee verbeteren – te krijgen is het Portaal in 2013 in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met zes beroepsverenigingen* het project Themaweken gestart. Dit project heeft een aantal knelpunten aan het licht gebracht waar tot op heden onvoldoende aandacht voor is geweest.

Lees hier het volledige rapport.

* NHG, KNMT, KNOV, V&VN, NVD en KNGF