Historie

De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid (verder: het Portaal)  is een voortzetting van de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). CMR is in 2006 ontstaan als onderdeel van de NVZA en had als doel medicatie-gerelateerde meldingen centraal te melden waardoor op geaggregeerd niveau andere dan lokaal gevonden risico’s in de zorgprocessen zichtbaar worden. Het bood de mogelijkheid sneller te acteren op risico’s die reeds bij anderen waren gesignaleerd en hierop verbetermaatregelen te kunnen inzetten. In 2009 sloot de KNMP aan. In 2012 is het CMR verder gegaan als zelfstandige stichting: het Portaal voor Patiëntveiligheid.

Heden

Het Portaal voor Patiëntveiligheid is inmiddels uitgegroeid tot hét landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. De risico’s die het Portaal signaleert worden terug gegeven aan koepelorganisaties, zorgorganisaties, CBG-MEB, Lareb, NICTIZ,  IGJ, softwareleverenciers en fabrikanten, waarmee zij instrumenten krijgen om patiëntenzorg veiliger te maken (input voor aanpassing richtlijnen en protocollen / ICT / producten , etc).

  • Het Portaal geeft een tweewekelijkse praktijkprikkel uit waarin voorbeelden worden gegeven van incidenten die gemeld zijn bij het Portaal en die ook in andere organisaties kunnen voorkomen.
  • Verder publiceert het Portaal een lijst van veel komende, bij het Portaal gemelde, verwisselingen van medicatie en publiceert deze op haar website. Deze lijst wordt door het veld veelvuldig gebruikt om verwisselingen onder de aandacht te brengen bij zorgmedewerkers. Ook heeft het Portaal periodiek overleg met leden van de  Commissies Specialistisch Farmaceutische Patiëntenzorg (SFPZ) en ICT van de NVZA en vindt overleg plaats betreffende de G- standaard met het Geneesmiddelen informatie centrum (GIC) van de KNMP.
  • Het Portaal schrijft themarapportages voor CBG op basis van de gesignaleerde risico’s in de meldingen, bijvoorbeeld over de verwisselingen tussen Novomix en Novorapid of, Oxycodon, Oxycontin, Oxynorm.
  • Het Portaal levert informatie uit haar database voor promotie onderzoek aan diverse academische ziekenhuizen. Het Portaal publiceert haar bevindingen ook in diverse vakbladen, zoals het Pharmaceutisch Weekblad, UA en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Meer dan 95% van de meldingen die het Portaal voor Patiëntveiligheid krijgt, zijn medicatie-gerelateerde incidenten in de zorg. Dit betreffen incidenten in het medicatieproces, geen bijwerkingen. Bijwerkingen worden reeds verzameld en geanalyseerd door Lareb, het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. Hiermee zijn Portaal voor Patiëntveiligheid (proces) en Lareb (product) elkaars evenknie.

Het Portaal verbreedt haar doelgroep van apothekers naar  ook voorschrijvers en toedieners van medicatie. Daarnaast er is belangstelling getoond voor het incidentmelden door andere zorgvelden. Verschillende ambulancediensten  hebben zich de afgelopen jaren aangesloten. Ook hebben de chemische laboratoria belangstelling voor het analyseren van diagnotistiek meldingen.

Jaarverslag 2017