Overleg met CBG 

Het Portaal neemt deel aan diverse overleggen met het CBG waaronder de Commissie Praktijk. Het Portaal  brengt hier productgerelateerde problemen in waarop CBG actie kan ondernemen.

Lees hier meer over de Commissie Praktijk op de website van het CBG

Voorbeelden van onderwerpen die door het Portaal zijn ingebracht en de actie daarop:

PraktijkprobleemActie
Dipiperon in knijpflesCBG heeft de knijpfles getest en ziet geen noodzaak tot aanpassing product obv 1 melding
Verwisseling Fraxiparine en Fraxodifabrikant gaat verpakking verbeteren
gelijke RVG nummers voor verschillende Alutard productenfabrikant gaat aanpassen, deel is in behandeling
gelijke RVG nummers van wegspuitjes met dezelfde concentratie MTXvoorgevulde spuitjes met verschillende hoeveelheid MTX hebben een eigen RVG nummer
gelijke RVG nummers voor verschillene spuitjes Clexaneelke sterkte krijgt een apart RVG nummer
los verpakte orale oncolyticaCBG heeft fabrikanten benaderd om mogelijkheden voor aanpassing van verpakkingen te bekijken. M.b.t. oudere oncolytica heeft CBG dit onderwerp op de agenda gezet van Europese beroepsorganisaties
fouten met aflezen doseerspuit op kg lichaamsgewicht Augmentinfabrikant gaat het spuitje aanpassen
verwisseling Leukeran en AlkeranDe verpakking van Leukeran zal meer onderscheidend worden
verwisseling Modalim en modafinil, verschillende sterktes Sifrol (0,375 en 3,75 mg)CBG geeft aan hier geen rol in te kunnen spelen. Oplossing ligt meer in de softwaresystemen.
verpakkingen van vaccinaties (o.a. Infanrix hexa) met apart oplosmiddel, waarbij alleen het oplosmiddel wordt toegediend *De verpakking van Infanrix hexa is verbeterd

*via RIVM ingebracht

Het Portaal brengt in principe geen individuele incidenten in, maar verstrekt informatie op geaggregeerd niveau. In zeldzame gevallen wordt na toestemming van melder en altijd anoniem een casus gedeeld.


International Medication Safety Network (IMSN)

Het Portaal neemt namens Nederland deel aan het International Medication Safety Network (IMSN). Aan dit netwerk nemen medicatieveiligheidsorganisaties van over de hele wereld deel. Het doel van het netwerk is de patiëntveiligheid internationaal te vergroten door het verzamelen van medicatie-incidenten en het opstellen van richtlijnen om vermijdbare schade door medicatiegebruik te minimaliseren.

Lees meer


Overleg NVZA

Eens in de zes weken heeft het Portaal overleg met de commissie ICT en de werkgroep Medicatieveiligheid & Kwaliteit van de Commissie Farmaceutische Patiëntenzorg en Medicatieveiligheid. Hierin brengt het Portaal een selectie van (geanominiseerde) meldingen in en worden trends en gesignaleerde problemen in het medicatieproces besproken.

Het doel van het overleg is te toetsen of de melding herkenbaar is, of de melding interessant is voor andere ziekenhuizen en of er aanbevelingen geformuleerd kunnen worden om het risico op herhaling van het incident te verkleinen.

De meldingen kunnen betrekking hebben op een brede problematiek, bijvoorbeeld  het gebruik van het EVS, de medicatiebewaking , het voorkomen van verwisseling van  perslucht en zuurstof , veel voorkomende incidenten met medicatiegroepen zoals antistollingsmiddelen of insuline. 


Wetenschappelijk onderzoek

Het Portaal ontvangt regelmatig verzoeken informatieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek, achtergrondinformatie voor artikelen, etc. Het Portaal volgt een vaste procedure bij het behandelen van informatieaanvragen. Deze kunt u hier vinden. U kunt uw verzoek voor informatie sturen naar info@portaalvoorpatientveiligheid.nl

Stage

Voor informatie over een stage of voor het indienen van een stageverzoek kunt u contact ( info@portaalvoorpatientveiligheid.nl ) opnemen.