Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Portaal voor Patientveiligheid ondertekenen intentieverklaring

Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Portaal voor Patiëntveiligheid ondertekenen intentieverklaring.

Op 30 april ondertekenden het IVM en het Portaal voor Patiëntveiligheid (Portaal) een intentieverklaring. Daarin staat beschreven dat de activiteiten van het Portaal per 1 mei logistiek ondergebracht worden bij het IVM. Dit om de continuïteit van het meldpunt voor medicatie-incidenten in de zorgsector te garanderen. Het IVM is daarvoor een geschikte partij omdat beide organisaties tot doel hebben medicatieveiligheid en het veilig gebruik van geneesmiddelen te bevorderen en onafhankelijk zijn.

De samenwerking biedt het IVM meer inzicht op grond van (geanonimiseerde) meldingen en mogelijkheden om verdieping en verbreding aan te brengen in de huidige producten zoals e-learnings en FTO-materialen. Op termijn is de intentie de inhoudelijke werkzaamheden en de communicatie/voorlichting daarover daadwerkelijk onderdeel te laten worden van de activiteiten van het IVM.

Over het IVM
Voor het IVM biedt meer inzicht op grond van (geanonimiseerde) meldingen mogelijkheden om verdieping en verbreding aan te brengen in de huidige producten zoals e-learnings en FTO-materialen. Op termijn is de intentie de inhoudelijke werkzaamheden en de communicatie/voorlichting daarover daadwerkelijk onderdeel te laten worden van de activiteiten van het IVM. Voor advies en scholing betalen zorginstellingen en –professionals. Het IVM is onafhankelijk en deskundig, vooral in het vertalen van zijn inhoudelijke expertise naar de praktijk. De missie van het IVM is het bevorderen van de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van (het gebruik van) geneesmiddelen.