Training incidentenanalyse

Hoe onderscheid je incidenten, complicaties en calamiteiten? Wat moet je melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)? En hoe gaat het dan verder en voorkom je herhaling? Na afloop van deze training heeft u inzicht in de rol en bevoegdheid van de IGJ, kunt u incidenten analyseren en verbetermaatregelen definiëren. Op regelmatige basis wordt deze training aangeboden.

Leerdoelen:

 1. Inzicht krijgen in de rol en bevoegdheid van IGJ, waaronder:
  – Begrip krijgen van terminologie (onderscheid incidenten, complicaties en
    calamiteiten).
  – Nut en noodzaak van leren van incidenten.
  – Calamiteiten melden en rapporteren aan de IGJ.
  – Kennis nemen van de richtlijn calamiteitenrapportage IGJ.
 2. Incidenten analyseren:
  – Toepassing incidentenanalysemethodiek met tijdlijnanalyse en Barrier Failure
    Analysis (BFA).
  – Herkennen van basisoorzaken en risico’s in een incident. 
 3. Inzicht krijgen in relatie tussen menselijk gedrag & handelen (human factors) en het ontstaan van incidenten.
 4. Opstellen van verbetermaatregelen bij gevonden basisoorzaken.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op via info@portaalvoorpatientveiligheid.nl

De datum voor de volgende training is:

Er zijn nog geen trainingen gepland voor 2020.

De kosten voor de training zijn
€ 385 (excl. BTW).
De training is geaccrediteerd voor 5 uur.

Indien van toepassing: Meld je snel aan, want de trainingen zitten doorgaans snel vol!
Aanmelden kan via info@portaalvoorpatientveiligheid.nl, onder vermelding van NAW-gegevens, factuuradres, voorkeursdatum, BIG nummer en eventuele dieetwensen.