Per 1 januari 2016 wordt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van kracht. Hoofdstuk 6 van deze wet gaat over de verplichting van een interne procedure voor het melden en afhandelen van incidenten*.

Het meldformulier voor verloskundigen is tot stand gekomen tijdens een project in samenwerking met uw beroepsverenging en met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Registratie van incidenten blijft in ieder geval de eerste helft van 2016 kosteloos voor zorgverleners. De stichting Portaal voor Patiëntveiligheid is/gaat in overleg met koepelorganisaties omtrent financiering voor daarna. Om zo ook na juli 2016 incidentenregistratie voor de zorgverleners te faciliteren.

*Incident: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt