Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Per 1 januari 2016 wordt de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) van kracht. In deze wet zijn verplichtingen opgenomen rond het melden van zorgincidenten. Zo moet er een interne procedure zijn rond melden van incidenten waarbij zorgincidenten worden geregistreerd en geanalyseerd waarna tot verbetermaatregelen moet worden besloten.

Het Portaal informeert u hier graag over:

Dec 2015: Update Wetgeving WKKGZ