In 2006 is de CMR ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Sinds die tijd hebben ziekenhuizen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de CMR. Op dit moment zijn vrijwel alle ziekenhuizen deelnemer. Contactpersonen voor de CMR zijn de ziekenhuisapothekers.

In de CMR-databank melden zorgverleners incidenten anoniem. Het gaat hierbij om incidenten die optraden in het proces van voorschrijven tot en met het toedienen van geneesmiddelen.

U kunt als ziekenhuis ook de medicatieveiligheid verbeteren door landelijk uw VIM-meldingen te delen. Hiervoor is registratie noodzakelijk. Van de CMR-organisatie ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Na inloggen komt u in een beveiligde omgeving. Hier kunt u het meldformulier invullen en uw meldingen inzien. Andere mogelijkheden voor het delen van uw meldingen zijn het realiseren van een technische koppeling met uw interne registratiesysteem of uploaden van een bestand. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding. 

Ziekenhuisapotheken met Pakket Z(+) krijgen via het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) toegang tot de CMR.